tarihinde yayınlandı

Cardiidae Family

Cardiidae familyasında birçok tür vardır.Benzerlikleri kolay ayırt edilemeyecek bazı özellikleri vardır.

Cardiidae ailesine örnek resim
Heart Cockles

Bivalfların en büyük ve en iyi bilinenlerinden biridir. 200’den fazla yaşayan kabuklu türü ve daha pek çok fosil türü vardır. 

Güçlü, kompakt ve kalp şeklindedir, kırılmaz kabuğu kumların üzerinden yuvarlanabilir ve canlı yumuşakçaya zarar vermeden çarpalabilir. 

Sifonları kısadır ve ayak da iyi gelişmiştir – hayvanı normalde yaşadığı yüzeyde kısa sıçramalar halinde hareket ettirebilme kabiliyetine sahiptir. Birçok deliğin içinde sifonlar ayrıca ışık reseptörlerini taşır. 

Cardiidae Kabuk özellikleri: tamamen simetrik ve eşit boyutlu valfler; belirgin umbonlar; bazı türlerde dikenler taşıyan güçlü radyal kaburgalar; eşit büyüklükte kas izleri; pallial sinüs yoktur  ve her iki valfte kardinal diş vardır. Dudakların iç kenarı, hafifçe tırtıklı kısımdan sağdaki iki türde gösterilen kesinlikle kenetlenmiş kenar görünümüne kadar değişebilir.

Heart Cockles olarakta adlandırılır

Sitemizde satışta bulunan bir kaç türden bazıları .. Görüntüle

Bivalfler için bakınız

Midyeler (Latince Bivalvia ya da BivalvaPelecypodaLamellibranchia.), Yumuşakçalar şubesine ait bir sınıftır.

Suyu filtre ederek suda bulunan gıdalarla beslenirler, vücudu bir menteşe ile birleşen iki kabuk içinde bulunurlar. Genellikle simetrik, iki kabuklu yumuşakçalar olarak bilinirler. Sınıf, tamamı tatlısu ya da denizlerde yaşayan 30,000 türü bulundurmaktadır. Kum midyesikara midyekıllı midyeistiridyeakivadeskidonya gibi takımları vardır.

Bivalvialar, diğer molluscalardan bir çift karbonatlı kavkı içerisinde yer alan yassı gövdeleriyle ayıklanırlar. Kavkıları genellikle iki kavkının birleştiği yerden geçen bir düzleme göre simetrik olup hayvanın sırt (dorsal) tarafından elastik boynuzumsu maddeden oluşan bir ligoment ile birleşirler. Kavkıları manto tarafından salgılanır ve eklenme yolu ile büyür. Kavkıların birleştiği taraf dorsal (sırt) karşı taraf ise ventral (karın) taraftır. Kavkıların kendileri sağ kavkı ve sol kavkı olarak tanımlanır. Ağızın bulunduğu taraf kavkının ön, anüsün bulunduğu taraf arka taraftır. Kavkılar genellike caco3 bileşimli olup değişik özelliklerde gelişmiş olabilirler. Kavkıların birleştiği yere menteşe levhası denir.Bu levhada her iki kavkıda dişler ve diş çukurları bulunur. Bunlar karşılıklı olarak birbirleri içine geçecek şekilde düzenlenmişlerdir. Kavkı büyürken ilk oluşan kısım umbo`dur. Umbonun altındaki dişler kordinal dişler, yanlardakiler ise yan dişlerdir.